Croeso i Ysgol Nantgaredig / Welcome to Nantgaredig School

 

CROESO I YSGOL NANTGAREDIG

WELCOME TO NANTGAREDIG SCHOOL 

 

Ysgol Nantgaredig

Heol yr Orsaf

Nantgaredig

Sir Gaerfyrddin SA32 7LG

 

Rhif Ffn

01267 290444

Rhif Ffn Symudol

07548771148

Ebost:

admin@nantgaredig.ysgolccc.org.uk

 

Prifathro / Headteacher:-

Mr Steffan Griffiths

 

 

 

Latest Events

 

Am y digwyddiadau diweddaraf, cliciwch ar y logo

 Nantgaredig School latest events,

click on our logo.

 

 

Ein gwefan sirol, cliciwch ar y 'cyswllt amdro'

 Our County website, click on 'amdro link'.

Bwrdd Newyddion /

Buletin Board

 

Noson Cawl a Chan CRhA

8fed Ebrill 2014 am 6yh

5 y tocyn i Oedolyn

Plant am ddim

Cawl a Chan Entertainment

 8th April 2014 at 6pm

Ticket 5 per adult

Children Free

 

 

 

Ein Gweledigaeth TGCh

Arfogwn ein disgyblion

gyda'r sgiliau angenrheidiol gydol

oes i lwyddo ym myd Technoleg Gwybodaeth yn yr ysgol a thu hwnt

 

Our ICT Vision

We will arm our pupils and staff with the necessary life skills to succeed in the world of Information Technology across the curriculum in school

and beyond.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by schools.ik.org an Internet Kit Ltd service